Ajda Eiselt Čreslovnik, profesorica defektologije in specialistka supervizije

Ajda Eiselt Čreslovnik je profesorica defektologije in specialistka supervizije. Petnajst let dela kot specialni in rehabilitacijski pedagog za dodatno strokovno pomoč za gibalno ovirane otroke v večinskih šolah in kot učiteljica v razredu v prilagojenem programu za gibalno ovirane otroke. Kot supervizorka vodi skupine strokovnih delavcev v šolah in vrtcih s pogostimi gradivi s področja otrok s posebnimi potrebami. Je avtorica več strokovnih člankov s področja supervizije in inkluzije.