Breda Leskovšek, univ.dipl.soc.del.

Breda Leskovšek je univerzitetna diplomirana socialna delavka z opravljenim dodatnim izobraževanjem s področja geštalt terapije in družinske terapije. V več kot tridesetletni karieri šolske svetovalne delavke v CIRIUS Kamnik si je pridobila bogate izkušnje ter znanje pri delu z otroki s posebnimi potrebami, z njihovimi starši in s strokovnimi delavci tako v specializiranih institucijah kot v večinskih šolah. Že od začetka v težišče svojega dela postavlja deinstitucionalizacijo, inkluzijo, celostno timsko obravnavo in skupnostno delo. Ves čas je aktivna pri sistemskem razvoju urejanja pravic otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin. Je ena od začetnic in gonilnih sil pri ustanavljanju in delovanju mobilne službe, dnevne oblike usposabljanja, skupin za starše in številnih drugih projektov in dejavnosti.