Katja Kadivec

Katja Kadivec je univerzitetna diplomirana socialna delavka in v Cirius Kamnik zaposlena od leta 2017. Sprva kot organizatorka prevozov otrok s posebnimi potrebami, kasneje pa še kot svetovalna delavka Posebnega programa vzgoje in izobraževanja. Spoznala je delo z otroki s posebnimi potrebami in delo s starši. Izvajala je predavanja za starše in strokovne delavce, delavnice za otroke in se izobraževala na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. V šolskem letu 2020/2021 je postala svetovalna delavka v Domu, kjer nudi popoldansko podporo otrokom in mladostnikom, ki so na celotedenskem usposabljanju ter strokovnim delavcem. Nenazadnje pa se je pridružila tudi ekipi Strokovnega Centra za gibalno ovirane otroke in mladostnike.