DAN 32: UČNI STILI-2.DEL

MOJE, TVOJE, NAŠE NOVICE

 

UČNI STILI-RAZLAGA

Ste že rešili vprašalnik o učnih stilih? Ste ugotovili kateri učni tip ste? Bolj pravilno je sicer govoriti o zaznavnih stilih. Ljudje zaznavamo svet s čutili (vid, sluh, vonj, okus, tip). Tudi učimo se preko vseh čutov. Vendar pri tem večinoma dajemo prednost enemu čutu, s pomočjo katerega se snov lažje zapomnimo. Sledi razlaga posameznih tipov in nasveti kako si prilagodimo učenje, da bomo bolj učinkoviti.

 

VIDNI ZAZNAVNI TIP

 

Značilnosti:

 • Besedo poskuša v mislih najprej videti.
 • Stvari natančno posluša, vendar postane nestrpen, če traja predolgo časa.

 • Miren, govori hitro, a ne veliko
 • Uporablja besede »videti, predstavljati, pogledati, vizualizirati«
 • Ima lepo pisavo
 • Ima dolgotrajno pozornost. Zmoti ga neudobnost, razmetan prostor ali gibanje okoli njega
 • Rad prebere knjige z natančno opisanimi scenami, da si lahko predstavlja dogajanje
 • Ima jasne in žive predstave, misli v slikah
 • Opaža podrobnosti v okolju, večkrat strmi predse, opazuje
 • Ljubi red, je natančen, organiziran – vse informacije si zapiše, dela sezname problemov, misli, načrtuje in organizira daleč vnaprej
 • Usmerjen je na zunanji videz, tako pri obleki kot sicer
 • Na obrazu so dobro vidna njegova čustva, zlahka joka in žari, ko je srečen
 • Rad se izraža skozi risanje, slikarstvo, kiparstvo
 • Uči se s pomočjo miselnih vzorcev z veliko barvami, zapomni si slikovno gradivo, podobe
 • Rad ima predstavitve, grafe, slike, videe, plakate
 • Ljudi najraje osebno spozna
 • Vedno pozabi imena oseb, dobro pa si zapomni obraze in mesta srečanj

 

KAKO SE UČITI?

 • Zapiši si čim več pomembnih informacij
 • Izdelaj miselne vzorce
 • Uporabljaj barvne flumastre in barvice za podčrtovanje glavnih besed, pomembnih stavkov

 • Pred branjem preleti slike, naslove
 • Uporabljaj barvne samolepilne lističe
 • Uredi zvezke, svoje gradivo
 • Prepiši svoje zapiske
 • Uporabljaj vidne asociacije in predstave (ko se učiš, si predstavljaj sliko tega kar bereš)
 • Aktivno sodeluj med poukom in skupinskim delom
 • Uči se sam, v tihem in mirnem prostoru
 • Pri učenju uporabljaj grafe, diagrame, fotografije, zemljevide, ilustracije, video posnetke, plakate
 • Pomagaš si lahko tudi s pobarvankami, barvnimi kolaži, časopisi, revijami, križankami

 

SLUŠNI ZAZNAVNI TIP

 

Značilnosti:

 • Besedo najprej celo izgovori
 • Zgovoren, dobro posluša druge, vendar težko počaka na vrsto, da lahko govori; njegovi opisi so dolgi in se pogosto ponavljajo
 • nadarjen za javno nastopanje, zlahka posnema glas drugega
 • Uporablja besede »poslušati, slišati« in izraze »to mi dobro zveni«, »to je odgovor na vprašanje«
 • S pisanjem ima težave, boljši je v pripovedovanju
 • Ko dela, ga zmotijo šumi, zvoki in hrup
 • Rad prebira knjige z dialogi in pogovori, bere glasno ali premika ustnice in v sebi izgovarja, kar bere
 • V mislih govori, misli v šumih in glasovih
 • Podrobnosti so zanj manj pomembne
 • Brunda si pesmice, govori sam s seboj ali drugimi
 • Probleme izgovarja, pri reševanju govori sam s seboj
 • Skladnost pri obleki ni tako pomembna
 • Svoja čustva izraža besedno, kriči, ko se veseli ali ko je jezen, a se hitro ohladi
 • Najbolj mu odgovarja glasba, všeč mu je tudi dramatizacija, gledališke igre
 • Rad ima jasna ustna navodila ali pogovor o snovi, pogosto na glas ponavlja snov
 • Najbolje si zapomni, če posluša razlago, diagrami in načrti mu ne pomagajo veliko
 • Ljudi najraje najprej spoznava preko telefona
 • Zapomni si imena in teme, o katerih je bilo govora, pozabi obraze

 

KAKO SE UČITI?

 • Uči se skupaj s prijateljem, da se lahko pogovarjata o snovi
 • Kadar je le možno, glasno beri
 • Snov ponavljaj na glas

 • Večkrat se dogovori za ustno preverjanje znanja
 • Pred testom se posnemi in potem poslušaj snov na posnetku
 • Podatek, ki si ga želiš zapomniti, večkrat glasno ponovi
 • Pri matematiki bodi pozoren na pravilno podpisovanje
 • Ilustracije opiši z besedami
 • Uči se v mirni sobi, brez šumov, pogovorov, glasbe ali televizije
 • Lahko inštruiraš sošolca – s tem se boš tudi sam veliko zapomnil
 • Za lažje učenje uporabi rime, pesmice – snov, ki se jo moraš naučiti, si jo poješ na znano melodijo
 • Uporabi lutke (v vlogi lutke so lahko drugi ali sam)
 • Veliko se lahko naučiš tudi preko verbalnih iger

 

 

KINESTETIČNI ZAZNAVNI TIP

 

Značilnosti:

 • Besedo zapiše po občutku in tako preveri rešitev
 • ni dober poslušalec, ne posluša natančno, ne more dalj časa sedeti pri miru
 • govori počasi, pri govorjenju rad gestikulira (krili z rokami, uporablja obrazno mimiko), telesno stoji blizu sogovornika, hitro izgubi zanimanje za izčrpna govorna dejanja
 • Uporablja besede »čutiti, prijeti, držati, dobiti, vzeti« in izraze »imam slab občutek« , »obliva me kurja polt«
 • Pisava ni najlepša

 • Rad vstane od mize in stvar sam poizkusi. Med poslušanjem se igra s predmeti, zmoti ga aktivnost, ki se dogaja okoli njega
 • Rad ima akcijske zgodbe, bolj nerad bere, med branjem kaže s prstom in se premika
 • Predstave niso tako pomembne kot slike, ki so povezane z gibanjem
 • Veliko se giba, bolje si zapomni celovito izkušnjo kot podrobnosti
 • problemov se loti fizično, je impulziven, pogosto se odloči za rešitve, ki terjajo večjo aktivnost
 • Važnejši mu je občutek, kot videz
 • njegova čustva se lahko razberejo iz izraza njegovega telesa: skače od veselja, objema, ko je jezen, odkoraka proč
 • Glasba mu ugaja skozi telesno gibanje, najraje ima skulpture, dotika se kipov in slik
 • Uči se tako, da nekaj naredi, preizkusi stvari, se jih dotika in jih uporabi
 • najbolje si zapomni nekaj, kar je bilo storjeno in ne, če je to videl ali slišal
 • Več si zapomni med hojo, odziva se na materialne nagrade
 • Z ljudmi se pogovarja med opravljanjem neke aktivnosti, rad ima aktivne igre
 • najbolje se spomni kaj je delal skupaj z osebo

 

KAKO SE UČITI?

 • Med učenjem ali branjem se gibaj po prostoru
 • Med sedenjem v času pouka se čim večkrat nemoteče pretegni
 • V roki lahko mečkaš žogico, »streskota«, kos plastelina ali podobno stvar oz. igračo

 • Med učenjem lahko ležiš na hrbtu ali trebuhu
 • V ozadju imaš lahko prižgano nežno glasbo (klasična ali instrumentalna glasba)
 • Med branjem si besedilo pokrij z barvno folijo (preizkusi različne barve, da ugotoviš katera barva ti najbolj ustreza)
 • Na vsakih 20 minut učenja si vzemi 3-5 minut odmora
 • Med učenjem podatkov zapri oči in besedo zapiši s prstom po zraku, nato si to besedo vidno in slušno predstavljaj; pri priklicu te besede zopet zapri oči in si jo predstavljaj
 • Za lažje učenje lahko uporabiš plesne dejavnosti
 • Veliko se naučiš preko gibalnih iger, pantomime, igre vlog
 • Čim več stvari preizkusi, oblikuj, modeliraj
 • Uporabiš lahko lutke, pobarvanke, sestavljanke, origami, taktilne didaktične igrače, računalniške didaktične igre

 

Uspešno učenje.

 

Urška