IZVAJANJE SPECIALNO-PEDAGOŠKIH OBRAVNAV IN DRUGIH TERAPIJ S PODROČJA MEDICINSKE REHABILITACIJE

V kolikor otrok s posebnimi potrebami nima zagotovljenih ustreznih strokovnih obravnav, mu v okviru svojih zmožnosti ponujamo dodatno strokovna pomoč, fizioterapijo, delovno terapijo, logopedsko obravnavo, klinično – psihološko obravnavo in druge oblike terapij (hipoterapija, Halliwickowa metoda plavanja, terapija s psom, idr.).