Izvajamo različne seminarje za učitelje, vzgojitelje, spremljevalce, svetovalne delavce, vodstvene delavce, športne pedagoge, seminarje za uporabo nadomestne komunikacije ali druga tematska predavanja glede na potrebe.

(Aktualni program predavanj)