Strokovni center CIRIUS Kamnik že tretje leto zapored pripravlja izobraževalne delavnice o gibalni oviranosti in drugačnosti za otroke iz večinskih šol. Opazili smo namreč, da se ob stiku z našimi otroki in mladostniki pri marsikom pojavijo vprašanja, strahovi in predsodki. Učenci se na delavnicah lahko seznanijo  s posebnostmi v naši šoli, s prilagoditvami, pripomočki, načini komunikacije, pogovorijo se lahko z vrstniki ali mladostniki o njihovih občutkih, preizkusijo invalidski voziček in še kaj. Do sedaj se je delavnic udeležilo preko 600 otrok. Upamo, da bodo dodatna znanja in izkušnje pripomogli k boljšemu medsebojnemu razumevanju in k preseganju predsodkov za kvalitetnejše življenje.