dr. Dušan Rutar

Dušan Rutar je doktor psiholoških znanosti.