Drugi strokovni delavci CIRIUS Kamnik

CIRIUS Kamnik sestavlja skoraj 250 članski kolektiv različnih strokovnih profilov, ki se v delo strokovnega centra vključujejo glede na aktualne potrebe in zmožnosti