SUZANA KRAJNC JOLDIĆ, prof. defektologije dp-fibo

 

Vodja Strokovnega centra

Suzana Krajnc Joldić  je profesorica defektologije s strokovnim nazivom svetnica. V skoraj dvajsetletni karieri je kot učiteljica in izvajalka dodatne strokovne pomoči pridobila bogate izkušnje ter znanja pri delu z otroki s posebnimi potrebami in njihovimi starši. Je članica Inkluzivnega tima mobilne službe CIRIUS Kamnik. Je soavtorica modula Specialne in rehabilitacijske strategije in metode praktičnega izobraževanja ter modula Osnove specialne in rehabilitacijske pedagogike v sklopu Pedagoško-andragoške dokvalifikacije. Aktivno sodeluje na mednarodnih znanstvenih konferencah. Izvaja predavanja in svetovanja za strokovne delavce vrtcev in šol, ki v svoje programe vključujejo otroke s posebnimi potrebami. Sodelovala je pri pripravi različnih dokumentov s populacijo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.