Maja Župec

Maja Župec je mag. prof. geo in zgo ter absolventka inkluzivne pedagogike.  V CIIRIUS Kamnik je zaposlena kot vzgojiteljica v Domu. V vzgojne dejavnosti gibalno oviranih mladostnikov vključuje čustveno opismenjevanje, socialne igre, vaje čuječnosti, ustvarjalne delavnice, veščine za čim večjo samostojnost in pri tem uporablja različne senzorne in didaktične materiale.  Izvaja delavnice za otroke vrtcev in šol na temo spoznavanje otrok z gibalno oviranostjo.