Urška Šenk, univ.dipl.ped.

Urška Šenk je univerzitetno diplomirana pedagoginja. V CIIRIUS Kamnik je zaposlena kot vzgojiteljica v vzgojni skupini. Ukvarja se z dodatnimi dejavnostmi za gibalno ovirane otroke in mladostnike, kot so vrt, plesne, plavanje idr. Opravljen ima tečaj po Halliwick metodi, za učenje plavanja za otroke s posebnimi potrebami. V zadnjih dveh letih se izobražuje na področju čutečega gibanja, pri katerem je poudarek na organskem gibanju, ki je skladen z mišičnim, živčnim in skeletnim sistemom, in področja čuječnosti. Le-to pa vpliva tudi na optimalno psihofizično stanje. Novo pridobljena znanja poskuša vključiti v delo z otroki, predvsem pri inovativnejših pristopih učenja plesa za otroke in mladostnike z gibalno oviranostjo. Izvaja delavnice za strokovne delavce in otroke vrtcev in šol na temo spoznavanje otrok z gibalno oviranostjo.