INOVATIVNI PRISTOPI

V Strokovnem centru v CIRIUS Kamnik si prizadevamo za celostni razvoj otrok s posebnimi potrebami. V ta namen raziskujemo trg specializirane opreme. Kot dober pripomoček za neposredno delo z otroki v šoli in na daljavo se nam je izkazal program Smart Notebook, ki nam ga je podelilo podjetje Inovatio d.o.o.

Program nudi različne interaktivne elemente (kocko, barvno kolo itd.) za kreiranje učenja skozi igro. Ob kliku na zaslonu se zavrtijo in kotalijo. Zajeti pa so še modeli pripravljenih dejavnosti.  Za učitelje je včasih zahtevno otroka z gibalno oviranostjo vključiti v namizne igre, ki terjajo drobno motorične gibe, kot sta metanje kocke, premikanje figuric itd., z uporabo interaktivnih orodij je to možno poenostaviti. Ustvari se polje za enakovredno udeležbo otrok s posebnimi potrebami v igro z vrstniki in razvoj socialnih veščin.

Med drugim program omogoča pripravo vaj, ki urijo orientacijo na podlagi, načrtovanje lastnega dela in podobno. V njem vsak zapis, oblika, slika, ki jo ustvarimo ali vstavimo, predstavlja enoto zase. To pomeni, da jo lahko prosto premikamo po zaslonu. S tem in z uporabo ustrezne strojne opreme otrok z gibalno oviranostjo dobi priložnost za aktivno udeležbo v dejavnosti. Slednje razvija življenjsko pomembne veščine.

Vsakršno gradivo na spletu ali v obliki datoteke ali slike na računalniku je mogoče zajeti s fotoaparatom programa in ga prenesti na list. Kar zajamemo, lahko poljubno povečamo, izločimo nepomembno, podčrtamo, obkrožimo ipd., kar je odlično sredstvo za prilagojeno uporabo delovnih zvezkov in učbenikov.

Smart Notebook je primeren za skupine otrok, ki se soočajo z različnimi izzivi. Več o tem je na voljo v video prikazih, ki jih je oblikovala prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike Tjaša Islamčević Lešnik in so dostopni na spletni strani iucitelj.si ter na You Tube:

https://iucitelj.si/sl/video-vsebine/0/q=/tag=Tja%c5%a1a%20Le%c5%a1nik/orderBy=Title/orderType=ASC

https://www.youtube.com/watch?v=1dNJAwMGMeU

https://www.youtube.com/watch?v=YWpxrXFYvpk

https://www.youtube.com/watch?v=mplUIGoKn8Y

https://www.youtube.com/watch?v=LYlPlvbzz2c

https://www.youtube.com/watch?v=zjJdD7fnP_M

 

Podjetju Inovatio d.o.o. se zahvaljujemo za soustvarjanje poti do večje samostojnosti naših otrok. Hvaležni smo tudi za vso podporo pri oblikovanju učinkovitega učnega okolja zanje. 

Link do podjetja: INOVATIO d.o.o. – Inovativne rešitve za prihodnost

 

Zapisala: Tjaša Islamčević Lešnik