IZPOSOJA PRIPOMOČKOV, UČIL, RAČUNALNIŠKE OPREME IN DRUGIH GRADIV

Kot specializirani center imamo v lasti številne pripomočke in gradiva, s pomočjo katerih otroci s posebnimi potrebami ali drugi lahko izboljšajo funkcioniranje ali zmanjšujejo oviranost na različnih življenjskih področjih: šolskega dela in učenja, gibanja in mobilnosti, osnovnih vsakodnevnih aktivnosti, komunikacije, socialnih veščin, medosebnih odnosov in interesnih dejavnosti. Po dogovoru si je vsako stvar mogoče tudi izposoditi in sicer za krajše ali daljše obdobje.

Za izposojo se obrnite na Sanjo Brumen (sanja.brumen@cirius-kamnik.si) ali Mio Radović (mia.radovic@cirius-kamnik.si).

Pred izposojo imate na voljo Katalog pripomočkov in Katalog literature.

SC – KATALOG PRIPOMOČKOV

SC – KATALOG LITERATURE