Miza z izrezom

Miza z izrezom omogoča lažje izvajanje šolskega delaza gibalno oviranim otrokom.

Kontakt:

Sanja Brumen