NAŠI SODELAVCI

Strokovni center smo središče visoko kompetentnih strokovnjakov. Zagovarjamo celosten pogled na človeka, zato ekipo sestavlja interdisciplinarni, strokovno usposobljeni in izkušeni tim sodelavcev, ki se oblikuje glede na vrsto in obseg potreb. V njem so lahko psiholog, socialni delavec, specialni pedagog, socialni pedagog, zdravnik, medicinska sestra, fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, vodstveni delavci in drugi.

Če imate kakršnokoli vprašanje, potrebo ali problem s področja, ki ga pokriva naš strokovni center, se obrnite na nas. Verjamemo, da bomo skupaj razvili ustrezen in učinkovit način sodelovanja.

Telefon:
  • 01 830 13 00 (centrala)
  • 01 830 13 35 (Suzana Krajnc Joldić, vodja Strokovnega centra)
E-pošta:

info@cirius-sc.si