Natečaj SVET ENAKIH MOŽNOSTI

LITERARNI, LIKOVNI IN FOTOGRAFSKI NATEČAJ

”SVET ENAKIH MOŽNOSTI”

 

Spoštovani učitelji razrednega pouka, slovenskega jezika, etike in likovne umetnosti.

 

V strokovnem centru za gibalno ovirane otroke in mladostnike pri CIRIUS Kamnik verjamemo, da lahko s svojim znanjem in izkušnjami prispevamo k skupnemu iskanju odgovorov in rešitev za številne izzive in probleme, s katerimi se soočate pri inkluzivnem izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. Tako kot se hitro spreminja družbena realnost, se spreminjajo tudi izzivi v šolskih prostorih. Največkrat ni dovolj zgolj to, da učencem in dijakom nudimo ustrezno pomoč, potrebno je prilagajati tudi celotno šolsko okolje.  Še več, nujno je potrebno spreminjati družbo, družbeni pogled na človeka, na drugačnost in vključenost. In ker je potrebno pričeti z mladimi. Prav njim smo namenili pričujoči literarni, likovni in fotografski natečaj.

S pomočjo natečaja želimo učence spodbuditi k razmišljanju in izražanju njihovih pogledov, izkušenj, odnosov, stališč ipd. na temo enakih možnosti. Čeprav verjamemo, da tematiki, ki je zelo aktualna že sedaj namenjate ustrezno pozornost, bi vam bili hvaležni, da učence povabite k sodelovanju in jih preko skupinskega ali individualnega pogovora pripravite in motivirate k ustvarjalnosti.

 

Izpolnjene prijavnice na natečaj bomo zbirali do 15. maja 2020 na elektronske naslove:

ali s pošiljanjem le teh po klasični pošti na CIRIUS KAMNIK, NOVI TRG 43 a, 1240 KAMNIK s pripisom PRIJAVA NA NATEČAJ SVET ENAKIH MOŽNOSTI.

 

Maja bomo ob medsebojnem sodelovanju namenili osveščanju učencev o izbrani temi, do 31. 5. 2020 pa bomo zbirali prispevke.  Učenci prve triade se v natečaj vključijo z oblikovanjem likovnega izdelka, učenci druge in tretje triade pa z literarnim, likovnim ali fotografskim delom. Komisija bo izdelke in rezultate razglasila 24. 6. Najboljšim bomo dodelili priznanja in nagrade.

 

 

Podrobnejša navodila o poteku natečaja lahko preberete tukaj ali jih natisnete: dopis, navodila in prijavnica

 

Za sodelovanje v literarnem natečaju lahko uporabite nedokončano zgodbo: zgodbica za natečaj

Za motivacijo pred risanjem ali pisanjem lahko uporabite učni list: poišči besede in rebus

Na hrbtno stran izdelkov nalepite podatke o avtorju, obrazec najdete tukaj: hrbtna stran izdelka

 

V želji za kreativno sodelovanje Vas lepo pozdravljamo.

Tjaša Islamčević Lešnik, Ajda Eiselt Čreslovnik in Urška Šenk, sodelavke v Strokovnem centru

Suzana Krajnc Joldić, vodja Strokovnega centra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najboljši izdelki bodo razstavljeni in objavljeni na spletni strani Strokovnega centra CIRIUS Kamnik ter nagrajeni. Rezultati bodo razglašeni 15. 5. 2020.

 

Osebne podatke bomo varovali v skladu z uredbo GDPR.