Navodila za sodelovanje na natečaju SVET ENAKIH MOŽNOSTI

PRAVILA SODELOVANJA V NATEČAJU SVET ENAKIH MOŽNOSTI

 

Literarni, likovni, fotografski natečaj je namenjen vsem vrtcem, osnovnim in srednjim šolam. V njem lahko sodelujejo učenci ob vodenju mentorjev, ki jih izbere institucija, ki se na natečaj prijavlja. Mentor je oseba, ki sodeluje z izvajalci natečaja, učencem predstavi namen natečaja po pripravljenem gradivu, skupaj z njimi predela predlagano čtivo in drugo vsebino, kot izhodišče za ustvarjanje prispevkov.  Mentor do 15. aprila 2020 izdelke preda koordinatorjem natečaja. K tem v elektronski ali fizični obliki priloži seznam sodelujočih otrok.   Za sodelovanje prejme potrdilo.

Vsi učenci lahko sodelujejo na natečaju z ustvarjanjem likovnega izdelka ali z zapisom prostega spisa ali z izdelavo fotografije pod naslovom: Moj dan kot gibalno ovirana oseba, Svet enakih možnosti, Ni mi vseeno, Skupaj zmoreva….

Izdelki naj bodo na hrbtni strani opremljeni po zgledu dokumenta HRBTNA STRAN, ki ga najdete v zavihku PODPORA MENTORJEM. Fotografiji naj bo priložena razlaga zajetega. Opis lahko vsebujejo tudi likovna dela.

Za dodaten ustvarjalni navdih lahko poskrbi naslednja literatura, ki je pri nas na voljo za izposojo:

Vrtec in prvo triletje:  Igor Plohl: Lev Rogi; Svetlana Makarovič: Veveriček posebne sorte.

Drugo triletje: Palacio R. J.:Čudo; Tamaro Susanna : Srce iz špeha; Myrna Neuringer Levy: On je poseben.

Tretje triletje in srednja šola: Gabriele Clima: Sonce med prsti, Geoff Havel: Divji spust, Jojo Moyes: Ob tebi, Robin Hjordis Stevenson: Ne brez boja, Maria Giulia Cotini:,Shotaro: deček, ki je hotel postati samuraj.

 

Več gradiva lahko najdete na spletni strani Strokovnega centra http://cirius-sc.si/natecaj-svet-enakih-moznosti v zavihku NATEČAJ (pomoč mentorjem).

 

Ker je natečaj usmerjen v ustvarjene boljših možnosti za osebe s posebnimi potrebami, prijava ne zavezuje vseh učencev posameznega razreda k oblikovanju prispevka. Tudi če na natečaju sodeluje en učenec izbranega oddelka, se nanj prijavi šola kot institucija. V mentorstvo lahko vključite ostale strokovne delavce, ki v vaši ustanovi sodelujejo pri izvajanju vzgojno izobraževalnega procesa.

Prijavo na natečaj SVET ENAKIH MOŽNOSTI je potrebno oddati do 15. aprila 2020 s posredovanjem izpolnjene prijavnice na e-naslov:

ali s klasično pošto v ovojnici, ki naj bo izpolnjena po zgledu: