KOGNITIVNA ZNANOST V ŠOLI ZA 21. STOLETJE

Enega prvih bolj vidnih rezultatov dela našega strokovnega centra predstavlja izid strokovne monografije, katere avtorji z urednikom dr. Dušanom Rutarjem na čelu so sodelavci našega centra.

S knjigo želimo po najboljših močeh prispevati k razvoju sodobnih šolskih praks in njihovemu prilagajanju novim potrebam v luči sodobne kognitivne znanosti. Prav slednja odpira povsem nova obzorja poučevanja in učenja, znotraj katerih je učitelj postavljen pred izziv, kako razumevati delovanje možganov in kako prenašati znanje o človekovem učenju v vsakdanje življenje, kar je še zlasti pomembno na področju dela z otroki in mladimi ljudmi, ki zaradi bolezni, okvar, poškodb in drugih oblik hendikepa terjajo od nas posebno pozornost in skrb.

Izid strokovne monografije smo pospremili s strokovno konferenco v CIRIUS Kamnik, nato pa  smo jo razposlali v vse slovenske knjižnice in vse slovenske vzgojno izobraževalne zavode.