PRINCIPI DELOVANJA

Telesni ali duševni primanjkljaji, ovire oziroma motnje lahko pri posamezniku znižujejo uspešnost in učinkovitost pri življenjskih dejavnostih. Hendikepiranost osebe je še toliko večja, če tudi kulturno, družbeno in ekonomsko okolje ne zagotavlja enakih možnosti za participacijo na vseh področjih in ne spodbuja izpolnjevanja vseh za posameznika običajnih družbenih vlog. Čeprav govorimo o otrocih s posebnimi potrebami, ne smemo pozabiti, da se njihove temeljne potrebe prav nič ne razlikujejo od potreb oseb brez posebnosti. Konvencija ZN o pravicah oseb s posebnimi potrebami, pa tudi drugi pomembni dokumenti, zato govorijo o novem obdobju spodbujanja in podpiranja oseb s posebnimi potrebami, ki izhaja iz osnovnih pravic in svoboščin ter temelji na etičnih principih, kot so: individualizacija, svobodno izbiranje načinov življenja v skupnosti, spoštovanje dostojanstva, avtonomija oziroma neodvisnost, nediskriminatornost in participacija. Razvijanje strokovnih centrov je torej zgodovinski premik od posebnih ustanov za posebne ljudi k neodvisnemu življenju in inkluziji.

NAŠE PREDNOSTI

Področje otrok s posebnimi potrebami že sedaj s svojimi ponudbami pokrivajo številne javne, pa tudi zasebne ustanove. Naša posebnost je, da imamo v CIRIUS Kamnik pri delu z otroki s posebnimi potrebami že sedemdesetletno tradicijo ter bogato znanje tako na vzgojnem, izobraževalnem, zdravstvenem kot tudi drugih področjih. Ne samo z izvajanjem programov v našem centru, temveč tudi s podporo vključevanja otrok s posebnimi potrebami v večinske šole, ima naša mobilna služba že več kot petintrideset let izkušenj. Skrbimo, da smo v nenehnem stiku z razvojem novih oblik rehabilitacije, usposabljanja in vseživljenjskega izobraževanja. Spremljamo razvoj teoretskih konceptov, programov, tehnologij in opreme. Ponujamo velik nabor storitev in dejavnosti, ki so prilagojene potrebam in željam posameznika ali okolja. Način dela z uporabniki je lahko vezan na nudenje pomoči posamezniku, reševanje konkretnega problema, lahko pa postane tudi trajna in sistemska oblika strokovnega sodelovanja. Vse naše storitve so za uporabnike brezplačne.