Vabljeni k izposoji in prelistanju katalogov

Kot specializirani center imamo v lasti številne pripomočke in gradiva, s pomočjo katerih otroci s posebnimi potrebami ali drugi lahko izboljšajo funkcioniranje ali zmanjšujejo oviranost na različnih življenjskih področjih: šolskega dela in učenja, gibanja in mobilnosti, osnovnih vsakodnevnih aktivnosti, komunikacije, socialnih veščin, medosebnih odnosov in interesnih dejavnosti.

Spodbujamo vas k izposoji, pred tem pa si pripomočke in literaturo lahko ogledate v katalogih.

SC – KATALOG PRIPOMOČKOV

SC – KATALOG LITERATURE