Predstavitev knjige Strokovni center za skupnostno skrb: poročilo o projektu

19. novembra 2020 smo javnosti predstavili zaključni zbornik projekta Strokovni center z naslovom Strokovni center za skupnostno skrb.
Na predstavitvi smo izpostavili ključne dimenzije projekta, ki se je začel leta 2017 in se zaključuje letos.
Strokovnost Strokovnega centra izhaja iz znanosti, ne iz osebnih mnenj, všečnih domnev ali prevladujočih klišejev. Center je središče, ki skrbi za diseminacijo znanja, vednosti, izkušenj, inovativnih praks. Deluje za blagostanje mladih gibalno oviranih ljudi in za obče blagostanje, zato je tudi za skupnostno skrb v lokalnih okoljih, v katerih živijo. Skupnostna skrb pomeni izgrajevanje socialne in družbene infrastrukture, ki je pomembna za neodvisno življenje in neovirano vključevanje gibalno oviranih ljudi v vse družbene dejavnosti.

Strokovni center prav zato potrebuje veliko partnerjev, kajti tako infrastrukturo lahko izgrajujemo le skupaj.

Spodaj je videoposnetek predstavitve.