Prijavnica za natečaj SVET ENAKIH MOŽNOSTI

SVET ENAKIH MOŽNOSTI

 

PRIJAVNICA NA LITERARNI, LIKOVNI, FOTOGRAFSKI NATEČAJ

 

PODATKI O OSNOVNI ŠOLI, KI SE PRIJAVLJA NA NATEČAJ

IME OŠ: _______________________________________________________

NASLOV OŠ:___________________________________________________

 

PODATKI O ODDELKIH, KI BODO V NATEČAJU SODELOVALI

(razred, približno št. sodelujočih, ime, priimek in e-poštni naslov mentorja)

1.______________________________________________________________

2._______________________________________________________________

3._______________________________________________________________

4._______________________________________________________________

5._______________________________________________________________

6._______________________________________________________________

7._______________________________________________________________

8._______________________________________________________________

9._______________________________________________________________

 

Kraj, datum                                                                                          Podpis ravnatelja

___________________                                                                     _________________________