Sanja Brumen

Pomoč Strokovnega centra pri ureditvi prostorov, delovnega mesta in uporabe pripomočkov za gibalno ovirane otroke na večinskih šolah

Danes je vse več gibalno oviranih otrok vključenih v večinske šole. V procesu inkluzije so v šolanju soočeni z različnimi ovirami, kot so arhitektonska neprilagojenost šol, pomanjkanje pripomočkov, dejavnosti, ki niso prilagojene posebnim potrebam otrok … Z druge strani imajo večinske šole nalogo ustvariti inkluzivno in spodbudno okolje za te otroke. Otrokom so dolžne omogočiti, da napredujejo in dosežejo uspeh v okviru svojih zmožnosti. Predpogoj za to je zagotovo dobra priprava šol in ravno tukaj se je pokazalo, kako pomembna je vloga Strokovnega centra za gibalno ovirane otroke in mladostnike. Z našim znanjem in izkušnjami pomagamo, da ti otroci dobijo ustrezno izobraževanje v skladu s svojimi možnostmi.

Šolsko okolje je lahko za gibalno ovirane  otroke zelo zahtevno. Določenih dejavnosti ne zmorejo opravljati na običajen način, temveč imajo pri tem manj ali več težav.

Zato je za njihov razvoj, samostojnejše gibanje in kvalitetnejše šolanje zelo pomembna uporaba različnih pripomočkov in prilagoditev. Ker vse šole  niso prostorsko prilagojene potrebam gibalno oviranih otrok, jim v okviru Strokovnega centra pomagamo, da se postopoma prilagajajo potrebam otroka .

Prostorske prilagoditve, prilagoditve delovnega mesta in uporabe pripomočkov za gibalno ovirane otroke bi lahko zagotovile zlasti tole:

  • dostop do šole brez arhitektonskih ovir;
  • uporabo različnih pripomočkov za gibanje (invalidski voziček na ročni pogon, električni voziček, stojke, hodulje, tricikli …);
  • prilagoditev šolskih prostorov za nemoteno mobilnost učenca in ustrezen dostop do vseh šolskih prostorov (razred, hodnik, knjižnica, kabineti, jedilnica, telovadnica, prostor za počitek …) ter prehod med nadstropji (oprijemala, klančine, dvigalo, stopniščni vzpenjalnik);
  • prilagojene sanitarije, WC in prostor za osebno higieno;
  • prilagojen delovni prostor biopsihofizičnim potrebam učenca: miza, stol;
  • ustrezno izbiro pripomočkov za delo (stojala za branje, stojala za pisanje, nedrseča podlaga, nastavki za pisala, posebej oblikovana pisala, prilagojena računalniška oprema …).

 

V okviru Strokovnega centra za gibalno ovirane otroke in mladostnike imamo v lasti številne pripomočke ter gradiva za testiranje in izposojo, s pomočjo katerih lahko pomagamo  gibalno oviranim otrokom, da izboljšajo svoje funkcioniranje v šolskem okolju.

Pri svetovanju in izbiri pripomočkov je pomembno, da izhajamo iz otroka, da so vsi pripomočki izbrani individualno in prilagojeni posebnim potrebam posameznika.

Z razvojem in s starostjo se potrebe po pripomočku spreminjajo, zato je pomembno redno spremljanje funkcioniranja otroka v šolskem okolju in ponujanja stalne podpore.

Slika 2: Zaščita pred stopniščem (količki)

Zlasti je pomembno, da ima vsak otrok dostop do vseh šolskih prostorov

 

 

Slika 1: Urejena klančina

Slika 3: Ročaj na hodniku in stopnišču

 

Slika 4: Električni voziček

 

Slika 5: Dvižni ročaj na stranišču

Slika 6: Straniščno držalo

Slika 7: Urejanje kotička za počitek

Slika 8: Urejanje kotička za počitek z blazino in valjem z blazino in žogami

Slika 9: Hodulja

Slika 10: Električna stojka

Slika 11: Terapevtsko kolo

 

 

Na kaj smo pozorni pri ureditvi delovnega mesta?

Predpogoj za kvalitetno šolsko delo je zagotovo ustrezno prilagojeno delovno mesto. Za gibalno ovirane otroke je značilno, da težje zadržujejo telo v določenem položaju. Dostikrat se borijo z lastnim telesom, kar jim otežuje izvajanje drugih aktivnosti in šolsko delo. Ustrezno prilagojeno delovno mesto omogoča gibalno oviranim otrokom izvajanje aktivnosti s čim manj telesnega napora in zagotavlja ustrezen položaj otroka. Ustrezen položaj mu omogoča stabilizacijo in sprostitev telesa, kar mu omogoča, da lažje usmerja miselne procese oziroma pozornost na učitelja, da lažje dela in manipulira s predmeti. Pomembno je v dogovoru s terapevti in specialnim in rehabilitacijskim pedagogom prilagoditi delovno mesto (mizo in stol) za vsakega otroka posebej.

Izberemo mizo in stol primerne višine. Višino prilagodimo rasti učenca. Po potrebi ima miza naklon delovne površine ali je opremljena z izrezom za telo. Pomembno je, da je stol prilagojen posamezniku in njegovim potrebam. Lahko prilagodimo obstoječe pohištvo, tako da dodamo stranske ročaje, podnožnike, nedrseče podloge na sedečo oziroma delovno ploskev … ali pa uporabljamo mize in stole za gibalno ovirane otroke. Vse prilagoditve stola morajo biti izvedene tako, da otroku zagotavljajo varno izvajanje šolskih aktivnosti.

Slika 12: Stol, prilagojen potrebam gibalno oviranega učenca

 

Slika 13: Miza in stol, prilagojena potrebam gibalno oviranega učenca

 

Slika 14: Miza z izrezom in naklonom ter Zupanov stol za gibalno ovirane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi pripomočki za delo

Kot je že poudarjeno, morajo biti vse prilagoditve in pripomočki za delo individualno izbrani in prilagojeni potrebam posameznika. Ustrezne pripomočke izberemo po predhodnem testiranju in opazovanju otroka. Na izbiro imamo različno oblikovana pisala, nastavke za pisala, prilagojene tipkovnice in računalniške miške, stojala za pisanje in branje, nedrsečo podlago … in druge delovne pripomočke.

Slika 15: Stojalo za pisanje

Slika 16: Stojalo za knjige (branje)

Slika 17: Različno oblikovana pisala in nastavki za pisanje

Slika 18: Prilagojene škarje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Prilagojena tipkovnica in računalniška miška

Slika 20: Prilagojen geotrikotnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gibalno ovirani otroci potrebujejo dosti razumevanja in podpore v vzgojno izobraževalnem delu. Z ustreznimi prilagoditvami in pripomočki lahko prispevamo in jim omogočimo, da določeno aktivnost ali nalogo uspešno naredijo kot  vrstniki oziroma, da dosežejo rezultate v okvirju svojih zmožnostih. Verjamem, da s tem posledično vplivamo na njihovo dobro počutje, boljšo samopodobo in pozitivno sliko o sebi.