Sanja Brumen, profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike

Sanja Brumen je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike s petnajstletnimi izkušnjami dela z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami v Sloveniji in na Hrvaškem. Prve izkušnje je pridobila v Kabinetu za rano psihomotorično stimulacijo, Centra za rehabilitacijo Edukacijsko rehabilitacijske fakultete v Zagrebu, svojo poklicno pot nadaljevala kot svetovalna delavka na Osnovni šoli Žuti brijeg v Zagrebu, ter se nazadnje zaposlila v CIRIUS Kamnik. V Inkluzivnem timu mobilne službe izvaja dodatno strokovno pomoč otrokom na področju Štajerske. Svojo inovativnost kaže pri razvoju novih metod dela, strategij opismenjevanja, uporabe računalnika in izdelovanju pripomočkov. S svojim odnosom, komunikacijskimi veščinami, izkušnjami in znanjem je pri strokovnih delavcih in starših cenjena kot svetovalka in predavateljica. Je avtorica različnih prispevkov na konferencah in kongresih doma in po svetu. Sodeluje v različnih projektih vključevanja gibalno oviranih otrok in mladostnikov v ožje in širše okolje.