SKUPINSKE DELAVNICE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE BREZ POSEBNOSTI V RAZVOJU

Ker inkluzija temelji na spoštovanju različnosti med vsemi ljudmi, predstavlja pomemben del našega programa tudi delo z osebami, ki niso opredeljene kot ”osebe s posebnimi potrebami”. Sploh otrokom se ob že bežnem srečanju z drugačnostjo, kaj šele ob vključevanju otroka s posebnimi potrebami v njegovo skupino, porajajo različna vprašanja, strahovi, pomisleki. V ta namen smo pripravili iskustvene skupinske delavnice, kjer bomo starosti primerno predstavili gibalno oviranost in ostale posebne potrebe, način komunikacije z osebami, ki so kakorkoli ovirani, iskali pozitivne vidike sobivanja in skušali odstraniti kakšen predsodek ali strah. Želimo si, da bi čim več ljudi imelo ustrezne veščine in znanja za pozitiven in spoštljiv odnos do drugačnosti, saj le tako lahko omogočimo vsem zdrav razvoj in vključevanje v širše družbeno okolje.

Prva skupina otrok, ki nas je obiskala, je prišla iz vrtca Ciciban iz Ljubljane. Skupaj smo se zabavali in bili zelo radovedni. Že čez nekaj dni smo nazaj prejeli vrsto risbic, ki ilustrirajo naše skupno srečanje.