Tjaša Islamčević Lešnik, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

Tjaša Islamčević Lešnik je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. V obravnavo otrok s posebnimi potrebami je aktivno vključena od leta 2011. Ima zaključeno podiplomsko funkcionalno usposabljanje s področja avtizma. Na temo čuječnosti izvaja predavanja, vodi delavnice in se udeležuje strokovnih srečanj. V okviru svoje zaposlitve se posveča razvojni diagnostiki in pripravi individualiziranih programov. Realizira jih ob upoštevanju  močnih področij otrok in uporabi pestrih strategij za premagovanje njihovih primanjkljajev. Kot mentorica se vključuje v izobraževalni proces študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani.