VABILO

 

v sklopu izvajanja projekta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam«, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada,

vas vabimo na

ZAKLJUČNO KONFERENCO

»STROKOVNI CENTER ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE IN MLADOSTNIKE

CIRIUS Kamnik« 

četrtek, 3. decembra 2020, ob 10.00

na spletni povezavi Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjVjN2NjMGQtNmU3OS00ZWQzLTlhODItZjIyMzEzMzc4M2Y1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc481396-bf69-4be8-b193-8fdf20de3621%22%2c%22Oid%22%3a%223459db7a-220a-4cb2-a7ff-c257a50a4a12%22%7d

 

Dogodek organiziramo skupaj v sodelovanju z Javnim zavodom Mekinjski samostan. 

S prijaznimi pozdravi,

Kamnik, 20. november 2020

Suzana Krajnc Joldić

vodja projekta Strokovni center

Goran Pavlič

direktor CIRIUS Kamnik

Vabilo – zaključna konferenca

Program_zaključna konferenca