VAŠI PRISPEVKI – MARTIN

MOJE, TVOJE, NAŠE NOVICE

 

PA SE ŠE MALO POUČIMO O KMETIJSTVU

 

KOŠNJA

 

Kmečke travnate površine so v večji meri namenjene krmi živine s pokošeno travo. Naj bo sveža, posušena ali pa fermentirana v silosih in balah za silažo, posušena trava, je najboljše živilo za krave molznice in marsikateri proizvajalec mlečnih izdelkov se rad pohvali s krmo, ki je sestavljena izključno iz trave.

V starih časih, ko še ni bilo strojnega dela so kmetje skoraj vso delo opravljali na roke. Kosili so na roke. Nekateri tudi z konjsko vprego na kateri je bila strižna kosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zdajšnjih časih, ko je veliko strojnega dela se kosi strojno. Včasih tudi ročno. Za košnjo krmne trave pa se zdaj uporabljajo večje kosilnice, ki pokošene trave ne zmulčijo, ampak pustijo travne bilke v celoti nedotaknjene. Pri ravnih površinah na poljih in senožetih se največ uporabljajo rotacijske kosilnice za priklop na traktor. Z njimi je možno pokositi ogromne površine v zelo kratkem času, odvisno seveda od tipa kosilnice, ki seveda zahteva dovolj močan traktor. Težava pa nastane pri bolj strmih klancih ali pa tam, kjer neraven teren onemogoča uporabo rotacijske kosilnice.

Za košnjo bolj strmih površin uporabljamo za to primerne samohodne kosilnice (npr. BCS) s strižnimi listi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Običajno se začne kositi, ko je  trava dovolj visoka in je dovolj toplo.

Pri košnji sveže trave, katero damo živalim, lahko kosimo s traktorjem s čelno hidravliko in kardanom (seveda če ga imamo). Pri takšni košnji uporabljamo čelno (sprednjo) kosilnico na bobne (ne sme biti na diske) in samonakladalno prikolico. Tako kosimo in nakladamo na enkrat. Če nimamo traktorja s sprednjo hidravliko in kardanom, je košnja nekoliko daljša. V tem primeru pa najprej pokosimo s kosilnico (ni pomembno ali ima bobne ali diske). Nato z zgrabljalnikom zgrabimo travo v črte in jo nato odpeljemo živalim. Travo lahko tudi zbaliramo ali posiliramo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suho krmo (seno, otava in otovič) pa kosimo drugače kot svežo travo. Potrebujemo tudi več časa. Enako kot pri sveži travi moramo najprej pokositi. Nato z obračalnikom (pajkom) razmečemo travo (odvisno s kakšno kosilnico kosimo). Trava se mora nato posušiti na eni strani (suši se približno 3 dni lahko tudi dlje (odvisno od sonca in toplote). Ko je trava dovolj suha, jo obrnemo  z enakim obračalnikom, da se trava posuši še na drugi strani. Ko je trava na obeh straneh suha, jo z zgrabljalnikom zgrabimo v črte in nato poberemo s samonakladalko. Lahko jo tudi zbaliramo.

 

 

Prilagam še link za dva videa:

 

https://www.youtube.com/watch?v=xttLIH1ZKxg

 

https://youtu.be/mA-_lb01Cpk

 

Podatki niso strokovni. So vir mojega dosedanjega znanja na domači kmetiji.

 

Martin