Video posnetek predstavitve priročnika Gibalno ovirani otrok gre v šolo

V CIRUS Kamnik smo 20. oktobra 2020 na kratko in glede na aktualne razmere, vezane na koronavirus, proslavili izid obsežnega priročnika za učitelje z naslovom Gibalno ovirani otrok gre v šolo. Napisalo ga je sedemnajst strokovnih delavcev in delavk, predstavlja pa sodobne ideje in prakse, ključne za opolnomočenje gibalno oviranih otrok, delavcev in delavk, ki delajo z njimi, njihovih staršev ter za egalitarne simbolizacije hendikepa in usposabljanje za samostojno življenje.