Video predstavitev z natečaja Svet enakih možnosti 2020

Avtorica filma: Tjaša Islamčević Lešnik