GIBALNO OVIRANI OTROK GRE V ŠOLO: PRIROČNIK ZA UČITELJE

20. oktobra 2020 smo v CIRIUS Kamnik predstavili javnosti priročnik z naslovom Gibalno ovirani otrok gre v šolo, ki je pravkar izšel s sklopu izvajanja projekta Strokovnega centra za gibalno ovirane otroke in mladostnike, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Predstavitev priročnika je potekala v mali telovadnici CIRIUS-a, pričela se je ob 11.00 uri. Na predstavitvi so bili navzoči direktor, gospod Goran Pavlič, nekateri avtorji prispevkov in vodje posameznih enot CIRIUS-a; drugi avtorji priročnika so spremljali predstavitev preko video povezave. Predstavitev smo tudi posneli in posnetek objavljamo na spletnih straneh CIRIUS-a.
Uvodni govor je imel gospod direktor, nato sta sledila Suzana Krajnc Joldić kot voditeljica projekta Strokovnega centra in Dušan Rutar kot urednik priročnika, vabljene pa so tudi avtorice posameznih prispevkov, da so na kratko povedale nekaj misli o svojem sodelovanju pri nastajanju priročnika.
Priročnik je obsežen dokument z najsodobnejšimi konceptualnimi in praktičnimi na primerih slonečimi poudarki, kaj so inkluzija, inkluzivnost, opolnomočenje, kako ustvarjati spodbudna otrokom s posebnimi potrebami primerno oziroma razumno prilagojena okolja, kako vzpostavljati z njimi kakovostne odnose, kako jih spodbujati in kako jim omogočati uspešnost ter telesni, osebnostni in duhovni razvoj.
Pri izdelovanju priročnika je sodelovalo osemnajst strokovnih delavcev in delavk CIRIUS-a, kar je poseben prispevek k sodelovanju, povezovanju in skupnemu prizadevanju za dosego ciljev, ki pomenijo ugled Centra. Priročnik je izšel v nakladi 1200 izvodov, dobile pa jo bodo vse slovenske osnovne šole in vsi delavci, ki se pri svojem delu srečujejo z gibalno oviranimi mladimi ljudmi, koristen pa bo tudi za njihove starše.