Dušan Rutar

Strokovni center za skupnostno skrb

V okviru projekta Strokovni center za gibalno ovirane otroke in mladostnike je pravkar izšla monografija z naslovom Strokovni center za skupnostno skrb: poročilo o projektu. Spisalo ga je devet avtorjev in avtoric (Dušan Rutar, Suzana Krajnc Joldić, Sanja Brumen, Breda Leskovšek, Tjaša Islamčević Lešnik, Ajda Eiselt Čreslovnik, Tadeja Belšak, Veronika Lisjak Banko, Nina Pantić Ćehajić), uredil Dušan Rutar, izdajatelj pa je CIRIUS Kamnik.

Monografija prinaša obsežen prikaz sodobnih razmišljanj o paradoksih inkluzije oziroma inkluzivnosti, etiki skupnostne skrbi in nove strokovnosti za 21. stoletje. Zajema povzetek dejavnosti projekta, ki je potekal od leta 2017 do konca leta 2020, primere dobre prakse in logiko multidisciplinarnega obravnavanja gibalno oviranih otrok.

V njej vnovič razmišljamo, zakaj in kako nas drugačnost bogati, kako razvijamo kritično misel pri gibalno oviranih učencih, spoznamo se z zvočnimi posodami in njihovo rabo v specialni in rehabilitacijski pedagogiki, spremljamo aktivnosti za spodbujanje inkluzivnega vzdušja v šolah ter spremljevalce/spremljevalke otrok s posebnimi potrebami in izzive, katerimi se soočajo pri svojem delu.

Monografija ni le poročilo o večletnem projektu in njegovih dosežkih, temveč je tudi sodobni smerokaz za razvijanje strokovnih centrov, novih vizij inkluzije in inkluzivnosti, vloge ustanov, v katerih se šolajo in usposabljajo otroci s posebnimi potrebami, zlasti pa je priročnik za zgodovinsko drugačno razumevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami v družbenem polju.

Naslov monografije tako ni naključen, ponazarja pa ga tudi naslovnica: delovanje strokovnih centrov je za skupnostno skrb, ne za institucionalizirano obravnavanje mladih, ki so izključeni iz lokalnih okolij in se morejo usposabljati daleč od svojih domov, staršev, domačih in prijateljev.