Tadeja Belšak, prof. spec. in reh. ped., prof. spec. in reh. ped. za osebe z motnjami sluha in govora

Tadeja Belšak je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike in profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike za osebe z motnjami sluha in govora – logopedinja, surdopedagoginja s strokovnim nazivom svetovalka. Ima izkušnje pri delu z otroki v razvojnih oddelkih, prilagojenih programih in programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Kot mobilna specialna pedagoginja je del Inkluzivnega tima mobilne službe CIRIUS Kamnik in izvaja dodatno strokovno pomoč za gibalno ovirane in dolgotrajno bolne otroke v vrtcih in šolah na gorenjskem in dolenjskem. S prispevki aktivno sodeluje na mednarodnih znanstvenih konferencah. Izvaja predavanja in svetovanja za strokovne delavce vrtcev in šol, ki v svoje programe vključujejo otroke s posebnimi potrebami. Poglobljeno se ukvarja z zgodnjo obravnavo in prepoznavanjem odstopanj v gibalnem razvoju ter pri svojem delu vključuje elemente MNRI metode nevro-senzomotorične integracije refleksov po dr. Masgutovi.